Skip to main content

Què és?

Aproximadament, un terç de tots els aliments produïts a nivell mundial es perden o es malbaraten. Fer front a aquesta pèrdua representa una oportunitat d’aconseguir un triple benefici, pel clima, per la seguretat alimentària i la sostenibilitat dels nostres sistemes agroalimentaris. 

En aquest context, el sector de la restauració pot jugar un paper cabdal. La present campanya té per objectiu sensibilitzar, tant les persones consumidores com la indústria de restauració i hoteleria, en la prevenció del malbaratament alimentari tot oferint propostes i accions alternatives per a la seva reducció. 

Objectius

  • Reduir el malbaratament alimentari derivat de les activitats de la restauració.
  • Fer visible la problemàtica del malbaratament alimentari, les oportunitats de prevenció, així com els beneficis ambientals i socioeconòmics associats.
  • Difondre les bones pràctiques que facin els restaurants participants.
  • Augmentar la sensibilització sobre el malbaratament alimentari i les bones pràctiques en el consum.
  • Incidir en els hàbits de les persones consumidores, normalitzant actituds com endur-se dels restaurants el menjar i la beguda no consumida.
  • Contribuir a assolir els objectius de reducció del malbaratament alimentari i prevenció de residus establerts per la legislació europea, estatal i, en concret la catalana i balear.
  • Implicar en la campanya les administracions públiques i aglutinar els altres actors involucrats en el malbaratament (entitats sense ànim de lucre, indústria, etc).