Actualment, de les 262.471 tones de malbaratament alimentari que es generen anualment a Catalunya, el 16% prové del sector de la restauració. Part d’aquest excedent alimentari que es genera al sector pot ser abordat des de projectes de prevenció i reaprofitament, com els que lideren les presents entitats (Pont Alimentari i BCN comparteix el menjar), però hi ha un gruix important que no està atès. Aquest excedent que fins ara no ha estat treballat és el que es genera pels mateixos comensals dels restaurants, en concret es materialitza en tots els aliments que un cop servits a taula no han estat consumits, i que malauradament han d’acabar a les escombraries.

La present campanya té per objectiu sensibilitzar, tant els consumidors com la indústria de restauració i hostaleria, en la prevenció del malbaratament alimentari tot oferint propostes i accions alternatives per a la seva reducció. La campanya se centra a oferir una solució pràctica (un envàs especialment dissenyat i atractiu) per recuperar l’excedent que es genera per part dels comensals a les taules dels restaurants. S’ha pensat a crear una imatge i un missatge per a la campanya, que compti amb la connivència dels restauradors, per comunicar la campanya en un to divertit, proper, atractiu i emocional.

Objectius

  • Reduir el malbaratament alimentari derivat de les activitats de la restauració.
  • Fer visible la problemàtica del malbaratament alimentari, les oportunitats de prevenció, així com els beneficis ambientals i socioeconòmics associats.
  • Difondre les bones pràctiques que facin els restaurants participants.
  • Augmentar la sensibilització sobre el malbaratament alimentari i les bones pràctiques en el consum.
  • Incidir en els hàbits dels consumidors, normalitzant actituds com endur-se dels restaurants el menjar i la beguda no consumida.
  • Contribuir a assolir els objectius de reducció del malbaratament alimentari i prevenció de residus establerts per la legislació europea, estatal i catalana: economia circular, ús eficient dels recursos, mitigació del canvi climàtic, producció i consum sostenibles…
  • Implicar en la campanya les administracions públiques i aglutinar els altres actors involucrats en el malbaratament (entitats sense ànim de lucre, indústria, etc).